Zavod Antona Martina Slomška

Zavod Antona Martina Slomška je kulturna in vzgojna ustanova, ki jo je leta 1995 ustanovila takratna škofija, danes Nadškofija Maribor.

V širokem spektru dejavnosti za katere je zavod registriran, sta najpomembnejši vzgoja in izobraževanje.

Zavod se nahaja pod Kalvarijo, na Vrbanski cesti 30 v Mariboru. Sestavljajo ga naslednje organizacijske enote: Montessori vrtec in Osnovna šola, Škofijska gimnazija AMS, Glasbena in baletna šola AMS, Dijaški dom AMS in Medgeneracijska akademija, ki delujejo po javno veljavnih programih.

Zavod v slovenski šolski prostor vnaša pluralnost ter drugačnost vzgoje in izobraževanja. Naša orientacija je od vsega začetka takšna, da gradimo na razgledanem in kultiviranem posamezniku, ki bo znal s slovensko identiteto suvereno vstopiti v  evropske integracije in se ne bo ustrašil globalizacije.

Cilj Zavoda Antona Martina Slomška je aktivni generaciji prebivalstva omogočiti varno in kvalitetno bivanje njenih družinskih članov, od predšolskih do tistih, ki v starosti niso več popolnoma samostojni. Sobivanje generacij v okviru zavoda pomeni vzajemni pretok generacijskih izkušenj in potreb, ki na dolgi rok omogočajo vsem visoko stopnjo aktivnega, ustvarjalnega in kvalitetnega življenja. S tem konceptom zavod odpira nov model vzgojno-izobraževalnega in socialno-varstvenega pristopa, ki je odgovor na civilizacijski problem izločenosti starejše generacije iz življenjskega toka in odrezanosti mladih od korenin preteklosti. V ta namen razvijamo in pospešujemo lastno medgeneracijsko pedagogiko in socialno skrbstvo. Naša vizija za prihodnost je, da v slovenskem prostoru širimo prepoznavnost kot priznani medgeneracijski center in prva inovativna šola v Sloveniji, ki s pomočjo inovativnih pristopov in informacijsko komunikacijske tehnologije povezuje vse generacije med seboj.

Od leta 2017 smo partner VGC Štajerska. Naš cilj je uporabnikom vseh generacij ponuditi kakovosten,  pester in dostopen nabor aktivnosti ter tako posredno doprinesti k večji medgeneracijski povezanosti,  predvsem pa okrepiti socialno vključenost ter omogočiti dvig kakovosti življenja posameznika in skupnosti.

Osnovni podatki

Naziv: Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor

Skrajšano ime: Zavod Antona Martina Slomška

Kratica zavoda: ZAMS

Naslov: Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

Telefon: 059 092 100

Spletno mesto: www.slomskov-zavod.si