Dom Danice Vogrinec

Dom Danice Vogrinec Maribor je s svojo dolgoletno tradicijo in izkušnjami nosilec varstva za starejše v mestu Maribor. Dom Danice Vogrinec Maribor je največji tovrstni zavod v Sloveniji in s svojimi 809 stanovalci in skoraj 400 zaposlenimi predstavlja največjo družino v Sloveniji. Dom sestavljata dve enoti: DE Pobrežje in DE Tabor.

Dom razvija številne oblike nematerialne pomoči starostnikom, s katerimi si prizadeva omiliti vplive institucionalnosti ter zagotoviti individualnost. Stanovalcem nudi osnovno in dodatno oskrbo, zdravstveno nego in rehabilitacijo. Zraven nudi še storitve masaže, fizioterapije na domu, razvoz kosil, dnevno varstvo in pomoč na domu v Občini Miklavž na Dravskem polju in občini Duplek.


Zelo pomembno je, da te storitve izvaja team zaposlenih, ki zaradi svoje strokovnosti in že daleč znanih prijaznih medosebnih odnosov uživa veliko spoštovanje v lokalni skupnosti in širše. Visoko razvita medosebna kultura, ki jo gradimo že vrsto let je pripeljala razvoj miselnosti v organizaciji do te mere, da smo med prvimi, morda pa celo prvi v državi začeli graditi blagovno znamko, ki je v našem domu seveda Danica.
Dom ima dolgo, bogato tradicijo, za slovenske razmere zelo veliko število posteljnih kapacitet v mreži svojih delovnih enot in s tem zelo veliko število zaposlenih, ki s svojimi izkušnjami, strokovnostjo ter prizadevnostjo predstavljajo največji potencial Doma.
Tradicija in velikost Doma sta ključni strateški konkurenčni prednosti Doma saj omogočata oblikovanje kakovostnih storitev za najnižjo ceno.
Širšemu družbenemu okolju želimo sporočiti, da je staranje za družbo izziv, ker prinaša življenju in delu nove kvalitete, ki jih preteklost ne pozna. Želimo si, da se spremeni odnos do starosti in da jo zagledamo v pravi luči kot obdobje življenjske stabilnosti, duhovnih vrednot in poglobljenih medosebnih odnosov.
Namesto da nas skrbi, ker smo družba z velikim deležem starajočega prebivalstva, bi morali biti na to še posebej ponosni. Starejši so izjemen človeški potencial, ki ga vsaka sodobna družba potrebuje za preživetje. Prehodili so namreč vse poti, ki jih mlajše generacije šele morajo.