Andragoški zavod Maribor

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza je javni zavod s tradicijo, saj svoje storitve na trgu ponuja že od leta 1922. Razvili smo se v sodobno izobraževalno, svetovalno in informacijsko ustanovo za izobraževanje odraslih. Zavod šteje 18 redno zaposlenih in 80 zunanjih sodelavcev.

V lokalnem okolju smo edini izvajalec Osnovne šole za odrasle, Projektnega učenja za mlajše odrasle in Začetne integracije priseljencev. Izvajamo različne programe srednješolskega izobraževanja in vrsto neformalnih programov, od računalniških tečajev do tujih jezikov. Zavod je nosilec licence Goethe-Instituta, pooblaščena ustanova RIC za izpite iz tujih jezikov ter tudi Izpitni center za slovenščino kot drugi tuji jezik. Že vrsto let izvajamo programe za tretje življenjsko obdobje, ki udeležencem omogoča aktivno preživljanje prostega časa, ob tem pa spodbuja druženje in povezovanje starejših. Na zavodu deluje Središče za samostojno učenje, svetovalna dejavnost – ISIO in Center medgeneracijskega učenja. Smo tudi koordinator in izvajalec prireditev Tedna vseživljenjskega učenja, kot vseslovenski praznik učenja.

Zavod ima tradicijo sodelovanja v mednarodnih projektih. Vključeni smo tudi v mednarodno mrežo REIN. Za nami so projekti: Frepy, Feel, Silver, Diogenes, Check&go, VIP -school itd. Uspešno smo zaključili projekt H-CoDe – Competence Development in Health Precaution for trainers, trenutno pa sodelujemo v projektu TRIAS – Guidance in the Workplace: involving employers, reaching low qualified, ki je namenjen razvoju svetovanja na delovnem mestu.

Naša skrb so ranljivi, brezposelni, priseljenci, Romi, manj izobraženi, starejši in obsojenci ter zaposleni, ki si želijo izboljšati temeljne in poklicne kompetence. Ponosni smo na nagrado Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za življenjsko delo in priznanje Ministrstva za pravosodje za delo z obsojenci ter na priznanje ZRSZ kot družbeno odgovoren partner.

Andragoški zavod skrbi tudi za kakovost in je nosilec Zelenega znaka POKI ter tudi polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

 

Andragoški zavod Maribor

Ljudska univerza

Maistrova ulica 5

2000 Maribor

 

Tel.št. : ++386 2 234 11 11

Fax: ++386 2 234 11 22

E-naslov: irena.urankar@azm-lu.si

Spletna stran: www.azm-lu.si